Элеутерококка колючего корневища и корни Eleutherococci senticosi rhizomata et radices